Še bolj preprosta izdaja e-računov javnemu sektorju

Genis je v spletnem programu i-Računi® podprl uporabo podračunov proračunskih uporabnikov ter omogočil izdajo novih tipov računov.

Datum 2.2.2015

Prvi mesec uporabe e-računov pri poslovanju s proračunskimi uporabniki je odkril številne pomanjkljivosti. Ena od njih je uporaba podračunov, ki jih uporabljajo vse večje javne ustanove. Genis je v novi različici spletnega programa za izdajo elektronskih računov i-Računi® omogočil uvoz podračunov prejemnikov neposredno iz javne zbirke podatkov na UJPnet. Istočasno je svojo storitev razširil še z novimi tipi računov, med glavnimi novostmi pa je še vodenje statusov izdanega računa, kar podjetjem in drugim organizacijam omogoča spremljanje uspešnosti pri izdaji elektronskih računov proračunskim uporabnikom.

Podračuni in pod organizacije

Pomanjkljivosti pri navajanju podračunov so se pokazale kot glavni razlog za zavrnitve elektronskih računov v javnem sektorju. Nova različica uporabnikom omogoča, da poleg računa na UJP za krovno organizacijo prejemnika navedejo še ustrezni podračun izbrane organizacije. Uporaba podračunov je preprosta, saj se ti samodejno prenesejo v i-Račune® ob vnosu krovne organizacije v zbirko kupcev. Pri poslovanju s proračunskimi porabniki je novo tudi spremljanje statusov e-računov v sistemu UJPnet, s čimer izdajatelji že v i-Računih® vidijo, kaj se je z njihovim računom dogajalo, na primer kdaj je bil prevzet oziroma potrjen ter kdaj je bil zavrnjen, vključno z razlogom zavrnitve.

Novi tipi računov

V i-Računih® uporabniki lahko izdajajo dokumente, kot so finančni dobropis, finančni bremepis, materialni oziroma storitveni bremepis ter materialni oziroma storitveni dobropis. Kot napovedujejo v Genisu bodo uporabnikom kmalu ponudili še druge elektronske dokumente.

Hitrejši začetek uporabe

Z novo različico storitve je dodatno poenostavljena uporabniška izkušnja, na primer pri pošiljanju pooblastila za izdajanje računov proračunskim porabnikom, ki se izvede skupaj z aktivacijo storitve. Začetek uporabe olajša samodejen prehod med preizkusno in naročniško uporabo, izboljšana pa je tudi stabilnost delovanja.Nazaj