Funkcionalnosti

Končno lahko nehate trošiti čas in denar za pošiljanje papirnih računov partnerjem. S storitvijo i-Računi® naredite in pošljete elektronski račun v manj kot eni minuti. In to za ceno, ki je nižja od najcenejše poštne znamke.

Ena storitev za vse kupce. Prek i-Računov® najbolj enostavno pošljete e-račun tudi proračunskim uporabnikom - brez posrednikov in skrbi glede elektronskega podpisovanja. V storitvi je vključen elektronski podpis in posredovanje v UJPnet!

i-Računi® so prilagojeni in skladni z zakonsko določenimi zahtevami za davčne blagajne. V postopku kreiranja računa preprosto izberete, da bo račun ob izdaji davčno potrjen na FURS. Skladno je prilagojen tudi izpis računa z enotno oznako računa, zaščitno oznako izdajatelja računa ter QR kodo.

Koristi in prednosti i-Računov® se hitro seštevajo in množijo: nižji stroški, učinkovito delo, manj napak, bolj pregledno poslovanje, usklajenost z zakonodajo, boljše informacije in večja odzivnost. Rezultat so zadovoljni partnerji, zaposleni in lastniki.

Učinkovita izdelava računov

Hitra izdelava enkratnih ali ponavljajočih se računov. Kopiranje računov ter samodejno izpolnjevanje obveznih podatkov računa na osnovi evidence partnerjev, cenika, plačilnih pogojev in pred nastavljenih tipov računa.

Popolna elektronska dokumentacija

Izdelava računov v obliki e-Slog in PDF za pošiljanje po elektronski ali navadni pošti. Enostavno dodajanje priponk k računu (pogodba, predračun, naročilo kupca, dobavnica...). Arhiv dokumentov ves čas uporabe storitve.

Pregled nad računi in plačevanjem

Evidenca računov z vodenjem statusov (izdani, plačani, zapadli, delno plačani). Poleg pregleda nad plačili in odprtimi obveznosti partnerjev so na voljo vnaprej pripravljeni hitri pregledi po kupcih in številkah računa.

Usklajeno z zakonodajo

Izpolnjevanje zahtev nacionalne davčne zakonodaje in priporočil EU. Pregled nad originalnim računom in vsemi poslanimi dokumenti ter celovita revizijska sled od priprave računa do aktivacije in pošiljanja kupcu.

Takojšni podatki o gibanju prihodkov

Vnaprej pripravljeni podatki v grafični obliki za hitro pregledovanje uspešnosti prodaje in načrtovanje finančnega toka. Možnost izvoza računov v Excel za računovodstvo ali analitične obdelave.

Učinkovito iskanje

Med računi je možno iskati po metapodatkih, vključno z informacijami o partnerju (naziv, DDV, naslov…), namenu računa in po zaračunanih izdelkih oziroma storitvah.

Učinkovito delo

Uporabniško nastavljivi podatki o izdajatelju (osnovni podatki podjetja, bančni računi, davčne stopnje, plačilni pogoji, oblike in elementi računa ...). Uporabniško nastavljive predloge za masovno kreiranje periodičnih računov ter kopiranje ponavljajočih računov za hitrejši vnos podatkov.

Partnerji in cenik

Vodenje evidence poslovnih partnerjev. Povezava z javnimi evidencami za hiter vnos podatkov o partnerju na osnovi davčne številke. Vodenje cenika izdelkov in storitev, z možnostjo uvoza cenika iz Excela.

Merljive koristi

Zaupanja vredna storitev

Storitev i-Računi® zagotavlja podjetje Genis, vodilni proizvajalec informacijskih rešitev in storitev za e-poslovanje v Sloveniji.

Podjetje ima dolgoročno vizijo pri razvoju elektronskega poslovaja. e-Računi so že 10 let njegova zaščitena blagovna znamka.

Storitev je izdelana na osnovi najboljših praks e-poslovanja iz TOP 100 slovenskih podjetij.

Genis zagotavlja kakovost in varnost storitve po standardih ISO 9001, ISO 27001 in ima akreditirana notranja pravila po ZVDAGA.

Paketi

 • Paket

 • Cena
 • Število računov
 • Število uporabnikov
 • Postavke
 • Velikost priloge
 • Pošiljanje
 • UJP.net
 • Davčno potrjevanje
 • Hramba
 • Izvoz
 • LIST

 • 5 EUR/mesec
 • 10 računov/mesec
 • 1
 • neomejeno
 • 500 kB
 • VEJA

 • 9,5 EUR/mesec
 • 30 računov/mesec
 • 2
 • neomejeno
 • 1000 kB
 • DEBLO

 • 21,5 EUR/mesec
 • 100 računov/mesec
 • 3
 • neomejeno
 • 1500 kB
 • Paket

 • Cena
 • Število računov
 • Število uporabnikov
 • Postavke
 • Velikost priloge
 • Pošiljanje
 • UJP.net
 • Davčno potrjevanje
 • Hramba
 • Izvoz
 • LIST

 • 50 EUR/leto
 • 120 računov/leto
 • 1
 • neomejeno
 • 500 kB
 • VEJA

 • 95 EUR/leto
 • 360 računov/leto
 • 2
 • neomejeno
 • 1000 kB
 • DEBLO

 • 215 EUR/leto
 • 1200 računov/leto
 • 3
 • neomejeno
 • 1500 kB
* Cene vseh paketov so označene v valuti EUR in ne vsebujejo 22 % DDV

Naročite storitev i-Računi®

Dodatne informacije

Pogosta vprašanja

Spletni program i-Računi® je namenjen izdelavi, pošiljanju in vodenju elektronskih računov. Omogoča izdelavo e-računov v formatu PDF in XML e-Slog 1.6. Izdelane e-račune se podjetjem iz gospodarstva pošlje po e-pošti ali pa se jih za pošiljanje izvozi prek sistema e-izmenjave ali e-banke. Storitev omogoča pošiljanje e-računov v sistem UJP, in to brez kakršnih koli dodatnih stroškov. Račune, izdelane v i-Računih®, je možno tudi natisniti in poslati po navadni pošti. i-Računi® tako lahko služijo kot osrednja aplikacija za vse izdane račune, ne samo elektronske.

Seveda pa i-Računi® omogočajo mnogo več kot samo izdelavo in pošiljanje računov. Računom lahko dodajate priponke, reference na druge poslovne dokumente, spremljate plačila in izvažate podatke v excel za analitične obdelave. Hkrati iščete med računi po vsebini računov oziroma po postavkah, po partnerjih in statusih. Poleg tega so na voljo hitri pregledi zadnjih izdanih računov, zapadlih računov, promet po kupcih, mesečna in letna evidenca računov ter različni zbirni podatki. V i-Računih® je vgrajen cenik ter šifrant partnerjev, ki je povezan z javnimi zbirkami podatkov o podjetjih in proračunskih uporabnikih.

Spletni program i-Računi® je namenjen podjetjem vseh velikosti. Od samostojnih podjetnikov, ki ga uporabljajo namesto urejevalnika preglednic za izdelavo računov za vse poslovne partnerje, do velikih podjetij, ki prek njega pošljejo po več sto računov mesečno za proračunske uporabnike. Namenjen je vsem podjetjem, ki si želijo poenostaviti in poceniti izdajo računov, ne glede na obliko in način pošiljanja, od elektronskih do papirnih. Danes med uporabniki i-Računov® najdemo samostojne podjetnike, mikro in majhna podjetja, pa vse do podjetij z več kot 1.000 zaposlenimi.

i-Računi® podpirajo poslovanje z elektronskimi računi skladno z ZVDDV in ZDavP. Celoten postopek izdelave računa, od priprave in aktivacije do pošiljanja, je revizijsko sledljiv, prav tako so v kronologiji zapisani vsi drugi uporabniški posegi, na primer spremembe, vnos plačila, storno in podobno. Z uporabo prilog in referenc na povezane dokumente je poskrbljeno tudi za vsebinsko sledljivost.

Do spletnega programa i-Računi® dostopate preko spletnega brskalnika. Prednost takšnega pristopa je, da vam na svoj računalnik ni treba nameščati nobene programske opreme. Spletni program i-Računi® deluje na strežniku ves dan in vse dni v tednu – tudi ponoči in med prazniki. Odlikuje ga visoka zanesljivost, kar pomeni da vam je na voljo vedno, kadar ga potrebujete. Ker so i-Računi® spletni program, delovanje zahteva internetno povezavo.

Spletni program deluje na vseh napravah z dovolj velikim zaslonom, ki mora znašati vsaj 800x600 točk. Torej tudi na tablicah in pametnih telefonih. Uporabljate ga lahko celo na starejših računalnikih, na primer z operacijskim sistemom Microsoft XP ter spletnim brskalnikom Internet Explorer 8.

Seveda. i-Račune® lahko uporabljate na osebnem računalniku, tablici ali pametnem telefonu, ne glede na to, kakšen je operacijski sistem: Microsoft Windows, MAC OS X in iOS, Android ali Linux pa tudi neodvisno od brskalnika, ki je lahko Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera …

Za prvo registracijo in nastavitev osnovnih podatkov podjetja potrebujete zgolj nekaj minut. Z uporabo torej lahko pričnete takoj. Da izdelate prvi račun ni potrebno nikakršno izobraževanje. Na voljo so vam uporabniška navodila in pomoč uporabnikom, pri čemer verjamemo, da je program tako preprost in enostavno razumljiv, da tudi tega ne boste prav pogosto potrebovali.

i-Računi® uporablja zanesljive varnostne mehanizme, ki jih uporabljajo vse zaupanja vredne spletne storitve. Podatki so šifrirani in se prenašajo prek varne spletne povezave. Razvoj spletnega programa ter upravljanje in vzdrževanje programskega in strežniškega sistema se izvaja v skladu s certifikatom upravljanja poslovne odličnosti ISO 9001 ter certifikatom upravljanja varovanja informacij ISO 27001.

i-Računi® omogočajo izdajo vseh tipov računov (finančni in materialni dobropis oziroma bremepis …), pri čemer lahko obliko in vsebino prilagodite glede na posamezen tip računa. V primeru izdaje računa za predplačilo omogočajo tudi vnos predplačila na račun za opravljeno dobavo.

Ne. i-Računi® imajo digitalno podpisovanje vgrajeno, tako da vam ni treba imeti osebnega digitalnega potrdila. To pomeni, da lahko izdajate digitalno podpisane e-račune ne glede na to, katero napravo uporabljate, kakšen je operacijski sistem in kateri brskalnik imate nameščen.

i-Računi® so storitev programske opreme, za katero se plačuje mesečna naročnina. Osnovna naročnina že vključuje osnovno količino izdanih e-računov, hrambo računov ter zmožnosti za izdelavo in vodenje računov. V osnovni ceni posameznega paketa je že vključen en sočasni uporabnik. Dodatno izdani računi in uporabniki se zaračunavajo mesečno, glede na dejansko uporabo.

Med posameznimi paketi lahko prehajate na mesečni ravni, kar pomeni, da si lahko prilagodite paket na primer glede na sezonska povečanja poslovanja.

V podjetju Genis sicer svetujemo celoletni zakup izbranega paketa, ki je finančno najbolj ugoden, saj vam kar dva meseca naročnine podarimo.

Če želite prek i-Računov® izdajati e-račune za proračunske uporabnike, nas morate pooblastiti za izdajanje, podpisovanje in posredovanje e-računov v UJP. To je zelo enostavno. V aktivacijskem elektronskem sporočilu v priponki prejmete pooblastilo, ki nam ga vrnete izpolnjenega in podpisanega, mi pa vas vpišemo v portal UJP. Postopek je lahko urejen v enem delovnem dnevu, lahko pa tudi v roku nekaj ur. V tem času pa v i-Računih® že pripravite račune za svoje partnerje iz javnega sektorja.

V i-Računih® je zagotovljena hramba računov v skladu z zahtevami zakonodaje, ves čas uporabe oziroma naročnine.

Seveda. i-Računi® poleg avtomatskega številčenja podpirajo tudi ročno številčenje. To omogoča, da imate kljub dodatnemu sistemu za izdajo računov proračunskim uporabnikom številčenje vedno primerno urejeno.

i-Računi® so odlična alternativa vezani knjigi računov. In še cenejši so. Ob tem so vsi podatki že v elektronski obliki, kar poenostavi delo računovodji, saj računov ni treba prepisovati, vi pa imate stalno na voljo sveže in pregledne podatke o poslovanju.

Da. Večjim izdajateljem računov proračunskim uporabnikom je na voljo zmožnost zajema vnaprej pripravljenih e-računov v formatu eSlog 1.5/1.6 in posredovanje teh računov v UJP.

Da. V i-Računih® lahko spremljate statuse računov za proračunske uporabnike oziroma povratnice iz sistema UJPnet.

Ne. Z i-Računi® skladno z zakonodajo podprete poslovanje z vsemi partnerji, ne glede na to, ali so iz gospodarstva ali iz javnega sektorja.

Z uporabo i-Računov® lahko izdajate račune partnerjem po vsem svetu.

Spletni program i-Računi® je usklajen z mednarodnimi računovodskimi standardi in popolnoma nastavljiv glede davčnih stopenj in drugih lokalnih finančno-računovodskih oziroma davčnih zahtev. Poleg tega je program že na voljo v angleškem jeziku - za mednarodno uporabo.

Spletni program i-Računi® zagotavlja podjetje Genis, ki je vodilni proizvajalec rešitev in storitev za e-poslovanje. Podjetje ima že od leta 2001 v lasti registrirano blagovno znamko e-Računi®. Spletni program i-Računi® je izdelan na osnovi več kot 20-letnih dobrih praks iz e-poslovanja v velikih poslovnih okoljih in državni upravi. Podjetje Genis je nosilec certifikatov ISO 9001, ISO 27001, ima akreditirana notranja pravila po ZVDAGA in je certificirano Upravno območje za varovanje zaupne dokumentacije.

*v podjetju Genis si pridržujemo pravico do spremembe zmožnosti storitve i-Računi® brez vnaprejšnje spremembe vsebine Pogostih vprašanj in odgovorov.

Storitev i-Računi® zagotavlja vodilno podjetje za e-poslovanje

Genis 20 let

Likozarjeva 1A, 4000 Kranj| Genis d.o.o. | info@i-racuni.si